JAK PRZESŁAĆ PLIKI DO DRUKARNI PROTOKÓŁEM FTP?

Przesyłanie plików do druku - konfiguracja programów

Przedstawiamy sposoby konfigurowania klientów FTP. Klienci FTP służą do przesyłania plików do druku na serwer drukarni.

Rodzaje połączeń z serwerem FTP Drukarni - Introligatorni MATRIX

Do łączenia się z serwerem FTP Drukarni - Introligatorni można użyć połączenia szyfrowanego lub nieszyfrowanego Połączenie nieszyfrowane z serwerem FTP nie stwarza żadnych problemów i do takiego połączenia wystarczy odpowiedni program.

Natomiast aby można korzystać z szyfrowanego, a więc bezpiecznego połączenia SSL, wymagane jest uprzednie zainstalowanie dodatkowego, bezpłatnego narzędzia - biblioteki OpenSSL, które można pobrać z naszej strony w wersji instalacyjnej Pobierz lub w wersji spakowanej zip Pobierz

Instalacja biblioteki OpenSSL

Aby móc korzystać z szyfrowanego połączenia FTPS z serwerem FTP Drukarni - Introligatorni należy zainstalować biblioteki OpenSSL. W tym celu należy uruchomić pobrane pliki instalacyjne w zależności od wersji systemu: 32-bit OpenSSL, lub 64-bit OpenSSL dla Windows. Instalacja jest niezwykle prosta.

Jeżeli po zainstalowania pakietu OpenSSL i skonfigurowaniu połączenia FTP pojawi się komunikat o braku biblioteki OpenSSL, należy przekopiować pliki: libssl32.dll i libeay32.dll znajdujące się domyślnie w katalogu C:\Windows\System32 do folderu w którym zainstalowaliśmy program Total Commander, domyślnie jest to C:\totalcmd.

W wyjątkowych przypadkach może się zdarzyć, że to działanie nie pomoże i w dalszym ciągu mamy komunikat o braku zainstalowanych bibliotek OpenSSL. Należy wówczas:
 • odinstalować pakiet bibliotek OpenSSL i pobrać ze strony programu Total Commander wtyczkę FTPS 4TC 0.1 oto bezpośredni adres: http://totalcmd.pl/download/wfx/net/FTPS4TC
 • pobrany plik (spakowana paczka w formacie zip) rozpakowujemy bezpośrednio do folderu w którym zainstalowany jest Total Commander - domyślnie jest to C:\totalcmd.

Przedstawimy teraz dwa sposoby konfiguracji programu Total Commander v7.55a do łączenia się z serwerem FTP Drukarni - Introligatorni.
 • Pierwszy z nich prostszy ale nie zapamiętujący wprowadzonych danych. Za to jest bezpieczniejszym rozwiązaniem, bo hasła nie są przechowywane w programie
 • Drugi nieco bardziej skomplikowany ale zapamiętujący nowe połączenie na liście połączeń. Jest to rozwiązanie mniej bezpieczne dlatego w przypadku stosowania tego rozwiązania zalecamy szyfrowanie haseł.

KONFIGUROWANIE PROGRAM TOTAL COMMANDER

SPOSÓB PIERWSZY NA UZYSKANIE POŁĄCZENIA FTP
Po uruchomieniu programu Total Commander naciskamy kombinację klawiszy "CTRL+N" aby otworzyć okienko połączeń FTP, lub z menu wybieramy Sieć --> FTP Nowe Połączenie

połączenie ftp

Otworzy się nam okienko ( widoczne poniżej) w którym:
 • "połączenie anonymus" - domyślnie zaznaczone - ODZNACZAMY
 • W polu Połącz z (host lub URL) - wpisujemy: Nazwę hosta którą otrzymaliśmy e-mailem z Drukarni - Introligatorni podczas rejestracji konta FTP

połączenie ftp z drukarnią

Po zatwierdzeniu przyciskiem OK okażą się nam kolejno dwa po sobie wyświetlane okna (ilustracja poniżej) w których należy podać:
 • W polu Użytkownik wpisujemy "Login" przesłany e-mailem podczas rejestracji konta
 • W polu "Hasło" wpisujemy "Hasło" przesłane e-mailem podczas rejestracji konta

przesyłanie plików do drukarni

Po zatwierdzeniu zostanie ustanowione połączony z serwerem FTP, a w jednym z okien programu Total Commander pojawi się zawartość konta na serwerze. Aby rozłączyć ustanowione połączenie z serwerem FTP wciskamy kombinację klawiszy CTRL+SHIFT+F lub wybieramy z menu Sieć --> FTP Rozłącz drukarnia - połączenie ftp
SPOSÓB DRUGI NA UZYSKANIE POŁĄCZENIA FTP
Po uruchomieniu programu Total Commander naciskamy kombinację klawiszy "CTRL+F" aby otworzyć okienko połączeń FTP, lub z menu wybieramy Sieć --> FTP Połączenie.

przesyłanie plików

Zostanie otworzone okno: Połączenie z serwerem FTP.

.sposób łączenia z drukarnią

Klikamy na: Nowe połączenie i zostanie otworzone okno: FTP szczegóły połączenia:

pliki do druku

Wypełniamy pola:
 • Sesja: dowolna nazwa naszego połączenia najlepiej: matrix
 • Nazwa hosta: tutaj wpisujemy odpowiednią nazwę hosta w zależności czy połączenie jest szyfrowane czy nieszyfrowane
 • SSL/TLS: w zależności od wybranego rodzaju połączenia pole zostawiamy puste dla połączenia nieszyfrowanego, a dla połączenia szyfrowanego należy to pole zaznaczyć (zaptaszkować)
 • Użytkownik: tutaj wpisujemy otrzymany e-mailem "Login"
 • "Hasło": tutaj wpisujemy "Hasło" otrzymane e-mailem
 • Zaznaczamy pole: Użyj trybu pasywnego do transferu
 • Jeżeli chcemy ograniczyć dostęp do tego konta FTP dla innych osób zaznaczamy pole: Użyj głównego hasła dla zabezpieczenia hasła
 • Koniec: klikamy OK
Ukaże się nam okno jak poniżej w którym zaznaczamy połączenie które ustanowiliśmy i klikamy: Połącz.

przesyłanie plików do druku

Po zatwierdzeniu zostanie ustanowione połączony z serwerem FTP, a w jednym z okien programu Total Commander pojawi się zawartość konta na serwerze. Aby rozłączy ustanowione połączenie z serwerem FTP wciskamy kombinację klawiszy CTRL+SHIFT+F lub wybieramy z menu Sieć --> FTP Rozłączdrukarnia Warszawa- połączenie ftp


KONFIGUROWANIE PROGRAM FileZilla

Kolejnym darmowym programem do obsługi protokołu FTP jest program FileZilla. Program jest bardzo przyjazny i prosty w obsłudze, ma możliwość zastosowania metody „przeciągnij” i „upuść”. Doskonale radzi sobie z koniecznością przesyłania nawet dużych (do 4 GB) plików oraz z przerwanymi transferami, które można wznowić w późniejszym czasie. Trzeba jednak pamiętać, że FileZilla nie jest programem bezpiecznym, gdyż przechowuje hasła w pliku xml bez żadnego szyfrowania.

SPOSÓB PIERWSZY NA UZYSKANIE POŁĄCZENIA FTP
Po uruchomieniu programu ukaże się nam okno (obrazek prezentujemy poniżej) w którym wypełniamy zaznaczone pola w oparciu o dane otrzymane emailem podczas rejestracji konta FTP w następujący sposób:
 • W polu Serwer wpisujemy otrzymaną nazwę Hosta
 • W polu Nazwa użytkownika wpisujemy otrzymany "Login"
 • W polu "Hasło" wpisujemy otrzymane indywidualne "Hasło"
 • W polu Port wpisujemy numer portu 21
 • Klikamy na przycisk Szybkie łączenie

transfer plików

Ukaże się nam takie okno z połączeniem:połączenie ftp do drukarni

SPOSÓB DRUGI NA UZYSKANIE POŁĄCZENIA FTP
Uruchamiamy program FileZilla

transfer plików do druku

wciskamy Ctrl+S, albo wybieramy z Meny Plik --> Menadżer stron lub klikamy w zaznaczoną ikonę i uruchamiamy menadżera stron: pliki do druku książki w oprawie twardej
Postępujemy jak dalej:
 • najpierw klikamy w przycisk Nowy adres i w oknie Wybierz wpis pojawi się taka pozycja. Możemy zmienić nazwę na np.: MATRIX
 • następnie w polu Serwer wpisujemy nazwę Hosta otrzymaną emailem podczas rejestracji dowolnie dla połączenia szyfrowanego lub nieszyfrowanego
 • w polu Protokół wybieramy FTP - protokół transferu plików dla połączenia nieszyfrowanego lub SFTP - SSH File Transfer Protocol dla połączenia szyfrowanego. Wybór protokołu musi być zgodny z wyborem Hosta.
 • W polu typ logowania możemy wybrać "Normalnie" lub "Pytaj o Hasło" (sugerowane, bezpieczne połączenie "Hasło" nie jest zapisywane)
 • W polu : "Użytkownik" wpisujemy otrzymany "Login"
 • W polu: "Hasło" wpisujemy otrzymane "Hasło"
Teraz przechodzimy do zakładki "Ustawienia Przesyłania" pliki do druku katalogu
 • W opcji: "Tryb transfery" zaznaczamy "Pasywny"
 • Klikamy przycisk "Połącz" i ukaże nam się okno połączenia.

pliki do drukarni cyfrowej

BEZPIECZEŃSTWO

W 100 % nie można się obronić przed atakami złośliwego oprogramowania ale można je zminimalizować.

Proszę pamiętać że programy antywirusowe niewiele tutaj dają ponieważ w sieci krążą tzw. "pająki" które przechwytują hasła przesyłane otwartym tekstem - potem drzwi są otwarte i atak jest tylko kwestią czasu ......... co więc robić?

 • łączyć się za pomocą protokołu SFTP czyli połączenie szyfrowane
 • nie zapisywać w klientach FTP haseł jeżeli są przechowywane otwartym tekstem. A najlepiej w ogóle nie zapisywać.
 • ja do zapamiętywania haseł używam Excela którego arkusz jest przechowywany na PenDrive i zabezpieczony hasłem potem wystarczy Ctrl+C i następnie Ctrl+V, też jest wygodnie a na pewno bezpieczniej.
 • należy stosować Total Commandera w wersi powyżej 7.50 - od tej wersji przechowywane hasła są szyfrowane chociaż kiepskim algorytmem, ale zawsze coś.
 • FileZilla wszystko zapamiętuje OTWARTYM TEKSTEM - odradzamy stosowanie tego programu nie należy stosować chyba, że zaszyfrujemy plik w którym przechowywane są hasła

Jak go zaszyfrować:
a) można w Eksploartorze, klikając wspomniany plik lub folder prawym przyciskiem myszy i wskazując polecenie "Właściwości". Następnie klikamy przycisk "Zaawansowane" i zaznaczamy pole wyboru "Szyfruj zawartość, aby zabezpieczyć dane". Potwierdź przyciskie "OK" 
b) jeżeli w naszej wersji Windows nie można tego zrobić (np mamy wersję Home) to trzeba użyć narzędzia Cipher.exe z poziomu okna wiersza poleceń. Trzeba przywołać konsolę Cmd.exe, można to zrobic klikając "Uruchom" a następnie wpisujemy cmd i klikamy Enter ukaże się nam okno wiersza poleceń w którym wpisujemy: cipher /e sitemanager.xml - trzeba wpisać "z palca" wkleić się nie da.