POLITYKA PRYWATNOŚCI DRUKARNI - INTROLIGATORNI MATRIX


§ 1. DANE OSOBOWE I ADRESOWE
 1. Drukarnia MATRIX. oświadcza, ze respektując prawo do prywatności i nie gromadzi danych, które mogłyby być danymi osobowymi w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku Nr 101, Poz. 926 z późniejszymi zmianami), pozwalających na identyfikacje konkretnej osoby.
 2. Drukarnia MATRIX przetwarza udostępnione dane osobowe jedynie w celu wystawienia dowodów księgowych.
 3. Drukarnia MATRIX nie sprzedaje i nie udostępnia danych osobowych czy adresowych Klientów osobom trzecim.
 4. Żadne dane osobowe Klienta nie są wykorzystywane w celach marketingowych, ani w żadnych inny sposób poza wskazanymi powyżej.

§ 2. POCZTA ELEKTRONICZNA
 1. Poczta e-mail Drukarni MATRIX nie spamuje innych skrzynek pocztowych.
 2. Korespondencja, którą Państwo od nas otrzymujecie będzie wysyłana tylko za Waszą zgodą i w każdym momencie możecie z niej zrezygnować.

§ 3. SERWER FTP
 1. Serwer FTP Drukarni MATRIX zachowuje pełną prywatność i uniemożliwia innym użytkownikom dostęp do wartości intelektualnych zawartych w przesłanych na nasz serwer plikach.
 2. Każdy Klient otrzymuje na naszym serwerze FTP indywidualne konto zabezpieczone loginem i hasłem znanym tylko właściwemu Klientowi, administratorowi systemu i opiekunowi Klienta z ramienia drukarni MATRIX.
 3. Przesyłanie danych w celu założenia konta na serwerze FTP Drukarni MATRIX, realizowane są w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób niepowołanych. Informacje uzyskane za pomocą formularza, są przechowywane i przetwarzane przez nas z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.
 4. Na konto FTP dopuszcza się przesyłanie jedynie plików produkcyjnych oraz plików *.txt wspomagających produkcję np.: plik z informacjami lub objaśnieniem do pracy.
 5. Niedozwolone jest przesyłanie na serwer Drukarni treści sprzecznych z prawem np.: treści pornograficznych lub treści obrażające osoby trzecie. Niedozwolone jest też przesyłanie i przechowywanie na indywidualnym koncie FTP Drukarni Matrix plików chronionych prawami autorskimi w tym: programów, plików muzycznych, itp. w jakiejkolwiek formie - nawet spakowanych w paczki zip, rar, itp..
 6. W przypadku naruszenia zasad wymienionych w § 3 pkt. 5 Drukarnia ma prawo usunąć konto Klienta.
 7. Konto może zostać usunięte również w przypadku kiedy nie stwierdzi się na nim aktywności przez dłuższy okres czasu.

§ 4. PLIKI COOKIES
 1. Serwis internetowy drukarnia-matrix.pl - zwany dalej Serwisem - nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz przypisane im dane (takie jak np. numery sesji).
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu z siedzibą pod adresem ul. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu mogą być stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np.: wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  c) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np.: wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  d) "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  e) "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Użytkownik może spowodować, że jego przeglądarka internetowa nie będzie przechowywała cookies wystarczy zmienić jej ustawienia:
  a) w przeglądarce Firefox: MENU --> Narzędzia--> Opcje --> Panel Prywatność;
  b) w przeglądarce Chrome: Ustawienia --> Ustawienia zaawansowane --> Prywatność --> Ustawienia treści;
  c) w przeglądarce Internet Explorer: Narzędzia --> Opcje internetowe --> Prywatność (pozwala wybrać różne poziomy ochrony) --> Zaawansowane (pozwala dostosować obsługę cookies ręcznie;
  d) w przeglądarce Opera: Preferencje --> Zaawansowane --> Ciasteczka;
 10. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu
 11. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.

§ 5. PODSUMOWANIE
 1. O wszelkich zmianach w naszej Polityce Prywatności poinformujemy uprzednio użytkowników i będziemy je wprowadzać w porozumieniu z nimi.
 2. Użytkownik czytający lub przeglądający Serwis Internetowy www.drukarnia-matrix.pl akceptuje zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.
Drukarnia - Introligatornia MATRIX Agnieszka Patrycy, ul. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno
MATRIX-DRUK Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno